Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Nowy prezes

Ważnym wydarzeniem w naszym Stowarzyszeniu było walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbyło się 16 marca 2017 roku. Zebranie to podsumowało działalność dotychczasowego zarządu w mijającej 3-letniej kadencji. Wybrano też nowy zarząd. Dotychczasowa prezes, pani Halina Żak, zrezygnowała z kandydowania do zarządu. Nosiła się z tym zamiarem już od paru lat, ale dotąd ulegała prośbom członków Stowarzyszenia, namawiających ją do pozostania na tej funkcji. Teraz już ostatecznie uznała – jak mówi – że czas aby młodsi przejęli kierowanie Stowarzyszeniem. Pani Halina jest główną założycielką SPOZD i izby pamięci. Kierowała Stowarzyszeniem 9 lat, od jego powstania w 2008 roku. Była jego mózgiem i duszą. Tak było i będzie, gdyż pani Halina Żak jest dalej z nami i będzie nam służyć swoim doświadczeniem, radą i pomocą. Wszyscy członkowie SPOZD składają pani Halinie serdeczne podziękowania za owocny, wieloletni trud kierowania organizacją i izbą pamięci, za jej umiejętność zjednywania sobie ludzi, za jej ciepły, serdeczny stosunek do nas, za jej życiową mądrość. Dziękujemy i liczymy na ciąg dalszy.

Walne zebranie dokonało wyboru nowego zarządu SPOZD. Prezesem został Janusz Malik, wiceprezesem Edward Sterchaluk, skarbnikiem Anna Szkoła, członkiem zarządu Tadeusz Barecki i sekretarzem Jan Głowacki.