Konkurs historyczny, czerwiec 2014 r.

11 czerwca 2014 r. w stołówce Szkoły Podstawowej nr 5 odbył się finał konkursu, którego tematem było powojenne osadnictwo w Brzegu Dolnym na tle historii miasta od 1939 r. Konkurs zorganizowało nasze stowarzyszenie. Autorem pytań i prowadzącym konkurs był Jan Głowacki. Głównym celem konkursu było propagowanie wiedzy o najnowszych dziejach naszego miasta ze szczególnym uwzględnieniem historii osadnictwa po II wojnie światowej.

W konkursie wzięło udział 14 3-osobowych drużyn ze wszystkich dolnobrzeskich szkół, czyli razem 42 uczniów. Zainteresowanie imprezą było nadspodziewanie duże, o czym świadczy fakt, iż chętnych było więcej niż miejsc. Większość uczestników konkursu wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem i dużą wiedzą, co jest też zasługą opiekunów drużyn – nauczycieli historii.

W kategorii szkół średnich zwyciężyła drużyna LO z Powiatowego Zespołu Szkół, drugie miejsce zajęło Technikum z Zespołu Szkół Zawodowych, a trzecie LO też z ZSZ. Zwycięską ekipę stanowili: Nina Kossińska, Sara Zacharek i Patrycja Zimna. Wśród gimnazjów zwyciężyła drużyna gimnazjum nr 2 z PZS w składzie: Mateusz Kruk, Michał Witiak i Kacper Zgórzyński. Drugie miejsce zajęła drużyna B z gimnazjum nr 1, a trzecie drużyna A z tegoż gimnazjum. Zwycięzcą wśród szkól podstawowych okazała się ekipa ze szkoły nr 6. Stanowili ją: Kacper Barecki, Jakub Mamczur i Gabriel Sówka. Drugie miejsce przypadło drużynie ze szkoły nr 5, a trzecie ze szkoły nr 1.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, konkursu, a szczególnie zwycięzcom. Pierwsze 3 drużyny z każdej kategorii wiekowej zostały nagrodzone nagrodami książkowymi, którymi były piękne wydawnictwa albumowe, pozostali otrzymali nagrody pocieszenia. Nagrody książkowe ufundowały zakłady PCC Rokita – główny sponsor naszego konkursu, a nagrody pocieszenia – Urząd Marszałkowski w osobie Jerzego Więcławskiego. Składamy serdeczne podziękowania obu naszym darczyńcom.

Jury konkursu stanowili: Jan Głowacki, Janusz Malik i Zbigniew Skorupa, reprezentujący jednocześnie sponsora – PCC Rokita. Gościem konkursu był też burmistrz Brzegu Dolnego Stanisław Jastrzębski, któremu dziękujemy za zainteresowanie i życzliwe wspieranie wielu naszych działań.

Zdjęcia: Alicja Grochowska (ZSZ)