Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej

Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej zostało powołane do życia 18 września 2008 r. Komitet założycielski utworzyli: Halina Żak, Joanna Boćko, Irena Łuczak, Ludwika Kała, Anna Szkoła, Albina Sokół, Maria Musiałowska, Danuta Banaś, Aniela Żarczyńska, Janina Borla, Bogusława Aleksandrowicz, Zofia Myszkowska, Krystyna Łupkowska, Józef Szumilas, Janusz Malik i Józef Szabowski. 28 października 2008 r. nastąpiła oficjalna rejestracja stowarzyszenia, które 16 lutego 2011 przekształciło się w stowarzyszenie rozszerzone.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz upamiętnienia procesu tworzenia polskości na Ziemiach Odzyskanych, odkrywanie tzw białych plam historii najnowszej i popularyzowanie tej wiedzy wśród młodzieży. Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej realizuje swoje cele poprzez organizowanie spotkań, prelekcji, koncertów i wystaw, wspieranie działań zmierzających do propagowania postaw patriotycznych, wydawanie książek, czasopism i broszur związanych z działalnością stowarzyszenia.

Obecnie Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej liczy 52 osoby.