Wizyta w Legnicy – III Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych.

Obchody tegorocznych Dni Pionierów w Legnicy miały miejsce od 11 do 14 maja 2017 r. Delegacja naszego Stowarzyszenia udała się do Legnicy w sobotę 13 maja. W jej skład weszli: Janusz Malik, Edward Sterchaluk i Jan Głowacki. Po uroczystościach oficjalnych i przemówieniach, miała miejsce biesiada osadników, kombatantów, gości i mieszkańców regionu oraz występy zespołów artystycznych.

Dni Pionierów Osadnictwa  mają na celu przywrócenie i pielęgnowanie pamięci o bolesnej historii wypędzenia z Kresów Wschodnich i osiedlenia na Ziemiach Odzyskanych, w naszym przypadku – na Dolnym Śląsku. Tuż po zakończeniu działań wojennych, nasi przodkowie rozpoczęli proces zagospodarowywania Ziem Odzyskanych. Ich dokonania zasługują na pamięć i szacunek,

Uczestnicy Dni mieli okazję zobaczyć sprzęt wojskowy i broń z okresu II wojny światowej. Zwracał uwagę czołg, „Rudy 102”. Można było zobaczyć też między innymi jeepa Willysa i radziecki gazik. Ten sprzęt prezentowali członkowie grup rekonstrukcyjnych.