Odznaczenia dla Pani Haliny Żak

Na Zamku Piastowskim w Legnicy, w dniach 5-8 maja 2016 roku, miały miejsce II Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych. W niedzielę 8 maja do Legnicy udała się też grupa członków naszego Stowarzyszenia.

Po uroczystej mszy świętej w kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy odprawionej w intencji żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego, pionierów osadnictwa na Dolnym Śląsku oraz ludzi zasłużonych dla regionu w dziele zagospodarowywania Ziem Odzyskanych, samorządowców i pionierów szkolnictwa, rozpoczęły się uroczystości na Zamku Piastowskim. Były okolicznościowe przemówienia przedstawicieli władz lokalnych i wojewódzkich, był poczęstunek z kuchni polowej, a także występy artystyczne różnych solistów i chórów.

Istotnym punktem obchodów Dni Pionierów było wręczanie odznaczeń dla osób zasłużonych. Odznaczenia wręczyli: marszałek województwa Cezary Przybylski, pułkownik dr hab. Ryszard Sobierajski oraz członek zarządu województwa dolnośląskiego Tadeusz Samborski. Wśród odznaczonych była pani Halina Żak – prezes SPOZD. Pani Halina otrzymała Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, a także dyplom i odznakę honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Są to odznaczenia za szczególnie zaangażowanie w promowaniu problematyki kresowej i utrwalanie pamięci o kresowych rodowodach Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych.

Gratulujemy Pani Halinie tych zaszczytnych wyróżnień.