Wycieczka do Trzebnicy

W sobotę 19 września 2015 r. członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia, na zaproszenie sióstr boromeuszek, odwiedzili ich klasztor w Trzebnicy. Kilka tygodni temu grupa boromeuszek odwiedziła naszą Izbę Pamięci, w której jest ekspozycja pamiątek historycznych podarowanych przez siostry w chwili ich przeprowadzki z Brzegu Dolnego do Trzebnicy. Wśród tych pamiątek są przedmioty należące do znanej w naszym mieście siostry Kunibaldy. Boromeuszkom nasza wystawa bardzo się podobała, a na zakończenie swej wizyty zaprosiły nas do odwiedzenia ich w Trzebnicy.

W trzebnickim klasztorze zwiedziliśmy muzeum klasztorne. Byliśmy zaskoczeni jego bogactwem, mnogością cennych eksponatów i profesjonalnym jego urządzeniem. Muzeum mieści się w kilku obszernych salach co pozwala na piękne wyeksponowanie często bezcennych artefaktów i pozostałych skarbów. Wśród nich są na przykład pochodzące z początków XIII w. rury kanalizacyjne wykonane w dębowym pniu, złote kielichy mszalne (najstarszy jest z 1505 r.),  bogate szaty liturgiczne, stare księgi, dokumenty i wiele innych eksponatów związanych z ponad 800 letnią działalnością klasztoru św. Jadwigi. Przewodniczką po klasztornym muzeum była siostra Olimpia, która pełni funkcję kustosza. Dziękujemy jej za zapoznanie nas z jego zbiorami i bardzo ciekawą opowieść o nich.

Na koniec zwiedziliśmy przylegającą do klasztoru bazylikę pod wezwaniem św. Jadwigi i św. Bartłomieja. Przy barokowym grobowcu św. Jadwigi przybliżyliśmy sobie jej postać,    wspaniałą działalność i służbę na rzecz ubogich, dzięki czemu zasłużyła sobie na miano świętej. W zakrystii mogliśmy jeszcze obejrzeć relikwiarz z jej relikwiami.

 Warto przypomnieć, że św. Jadwiga jest patronką między innymi Śląska, Polski, pojednania i pokoju, a także uchodźców.