Spotkanie z księdzem Romanem Całym

Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej gościło w dniu 23 września 2015 roku księdza misjonarza Romana Całego. Ksiądz Cały skończył właśnie 50 lat, z których większość spędził na misjach: 13 lat na Syberii i 4 lata na Alasce. Mimo bardzo ciężkich warunków naturalnych (zdaniem księdza – trudniejszych niż na Syberii) to Alaska stała się jego drugim domem. Obecnie pracuje w parafii oddalonej około 200 km od Nowego Jorku.  

Jest tam, gdzie skieruje go Kościół i w każdej części świata głosi Słowo Boże, poznaje różne kultury, zaprzyjaźnia się z miejscową ludnością, pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i duchowych. Problemem jest też natura, którą trzeba poznać, by móc przeżyć. Trzeba też poznać drugiego człowieka, by nauczyć się tolerancji, odpowiedzialności i zrozumienia – twierdzi ksiądz Roman.

Dziękujemy księdzu Romanowi Całemu za to niezwykle ciekawe spotkanie.