Podpisanie porozumienia z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość

Wrocławski Ośrodek Pamięć i Przyszłość to bardzo ważna instytucja kultury, która zajmuje się promowaniem polskiego dziedzictwa narodowego, zbiera, opracowuje oraz prezentuje dokumenty, pamiątki i świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego i kulturowego, prowadzi też działalność edukacyjną. Ośrodek prowadzi też we Wrocławiu, przy ulicy Grabiszyńskiej, wspaniałe muzeum – Centrum Historii Zajezdnia.

10 marca 2017 roku w Centrum Historii Zajezdnia zostało podpisane porozumienie między Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, a naszym stowarzyszeniem. Ze strony Ośrodka porozumienie podpisał jego dyrektor Marek Mutor, a ze strony SPOZD wiceprezes Janusz Malik. Jednocześnie takie samo porozumienie Ośrodek Pamięć i Przyszłość zawarł ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej, które prowadzi w Kątach Wrocławskich izbę pamięci podobną w swym charakterze do naszej izby pamięci.

Porozumienie z wrocławskim Ośrodkiem jest dla nas bardzo pożyteczne i korzystne. Ośrodek zatrudnia sztab zawodowych muzealników, którzy swą wiedzą i doświadczeniem będą nas wspierać, udzielać nam pomocy w prowadzeniu izby pamięci. Pomogą nam w digitalizacji naszych zbiorów i w ich zabezpieczaniu. Dzięki temu nasza izba pamięci ma szanse zyskać bardziej profesjonalny charakter.