„Żyliśmy nadzieją”

W 2013 roku udało nam się wydać książkę ze wspomnieniami dolnobrzeskich powojennych osadników. Od lat wspomnienia te gromadziła pani Halina Żak – prezes naszego stowarzyszenia. W 2012 roku powołany został zespół redakcyjny składający się z 7 osób. Byli to: Joanna Boćko, Grażyna Caban, Jan Głowacki, Mieczysław Kryszak, Małgorzata Stangenberg, Józef Szumilas, Halina Żak. Celem zespołu było przygotowanie do druku wspomnień osadników. Te wspomnienia miały różnorodny charakter, były wśród nich zarówno teksty krótkie jak i obszerne, pisane odręcznie i na komputerze, pisane ładną polszczyzną jak i prostym językiem potocznym, z małą lub większą ilością różnych błędów. Różnego rodzaju poprawkami i korektą zajęli się: Joanna Boćko i Jan Głowacki, a w końcowej fazie także Danuta Woźniczko.

Prace przygotowawcze i korekcyjne trwały w 2012 roku i przez większość 2013 roku. Książka wyszła w nakładzie 1000 egzemplarzy i cieszyła się dużą popularnością nie tylko wśród osadników ale także wśród ich krewnych i innych osób. Nabywali ją też czytelnicy z Europy, Ameryki, a nawet z Australii. Trafiła też do ważnych instytucji i bibliotek, np. do Ossolineum, do Biblioteki Narodowej do wrocławskiego Ośrodka Pamięć i Przyszłość i do wielu innych.

„Żyliśmy nadzieją” zawiera 54 wspomnienia na przeszło 330 stronach. Zachęcamy do lektury tych fascynujących wspomnień.