Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa

Na Zamku Piastowskim w Legnicy (w dniach 14-17 maja 2015 r.) miały miejsce Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych. Różnego rodzaju uroczystości i imprezy trwały cztery dni i odbywały się w większości na Zamku Piastowskim w Legnicy. 16 maja wzięła w nich udział też delegacja naszego Stowarzyszenia w składzie: Janusz Malik, Tadeusz Barecki i Jan Głowacki.

 „70 lat temu nasi ojcowie i dziadkowie, po zakończeniu działań wojennych, przystąpili do zagospodarowania Ziem Odzyskanych. Odbudowywali zniszczone wsie, miasta, tworzyli polską administrację, szkolnictwo i kulturę. W okrągłą rocznicę tych chwalebnych czynów pragniemy uczcić ich historyczny wkład w dzieło budowy państwa polskiego” – mówił  w trakcie otwarcia Dni Tadeusz Samborski – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Jednym z punktów obchodów były wspomnienia pierwszych osadników i prezentacja działalności organizacji zajmujących się problematyką powojennego osadnictwa. O działalności naszego Stowarzyszenia opowiedział Jan Głowacki. Zaprezentował on też naszą książkę ze wspomnieniami osadników „Żyliśmy nadzieją” i okoliczności jej powstania. Nasza delegacja przywiozła też do Legnicy kilka eksponatów z naszej Izby Pamięci, które dołączyły do wystawy takich przedmiotów z różnych innych izb pamięci. Były też stoiska, na których poszczególne organizacje prezentowały swoje wydawnictwa: książki, biuletyny, foldery, plakaty itp. Na naszym stoisku prezentowaliśmy książkę „Żyliśmy nadzieją” i nasze foldery.

Dni Pionierów Osadnictwa były bardzo udaną imprezą, a dla nas były przede wszystkim okazją do zareklamowania naszego Stowarzyszenia, Izby Pamięci i książki ze wspomnieniami naszych osadników.