Konkurs „Skąd nasz ród”, luty 2013 r.

W październiku 2012 r. zarząd stowarzyszenia ogłosił powiatowy konkurs „Skąd nasz ród”, w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Założeniem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży historią własnych rodzin uczestniczących w trudnym procesie tworzenia polskości na ziemiach odzyskanych. Uczenie szacunku dla ludzi, poznania i zrozumienia zawiłych często losów.
Podsumowanie konkursu nastąpiło 20 lutego 2013 w siedzibie stowarzyszenia przy udziale władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz licznie zgromadzonych rodziców i dziadków uczestników konkursu i nauczycieli historii.
Uczestnicy konkursu przedstawili w ciekawej formie dzieje własnych rodzin lub znajomych korzystając ze m. in. zbiorów Izby pamięci.
Skład komisji konkursowej:
Joanna Boćko, Krystyna Słodowa, Jan Głowacki

Laureaci konkursu:
Kategoria:

Szkoły podstawowe
I miejsce – Michalina Żak
II miejsce Gabriela Kubala
III miejsce Julia Walendzik

Gimnazja
I miejsce Tomasz Bednarz, Joanna Moszczyńska
II miejsce Dominika Skiba
III miejsce – nie przyznano

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce Ewa Prokopowicz
II miejsce Monika Przerwa
III miejsce Anna Siepka

Wyróżnienie – Kinga Owczarz
Prace wykonano w formie albumów, wywiadów, wspomnień oraz w wersji multimedialnej.